Santoral 8 de abril

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Redacción

San Dionisio de Corinto, Santa Julia Billiart, San Agabo profeta, San Amancio de Como, San Asíncrito, San Dionisio de Alejandría, San Flegon, San Herodión, Beato Clemente de Auximo, Beato Domingo del Santísimo Sacramento Iturrate y Beato Julián de San Agustín.